En mandag på

One from the Heart


18:00    

Dørene åpnes, påmelding for artister, rigging av scenen

Her er alle hjertelig velkomne til å hjelpe til


19:00

Vi åpner scenen for kveldens påmelde artister.

På en vanlig mandag har vi gjennomsnittlig

20 ulike låtskrivere som fremfører

én sang hver.


22:00

Slutt

Vi rigger ned scenen (hjelp taes i mot med takk).

Vi kan være på Teaterkjeller’n til baren stenger.

One from the Heart er medlem av Norsk Viseforum (NVF) - en interesseorganisasjon som arbeider for å styrke og formidle norsk folkelig vise- og sangtradisjon.

One from the Heart sender inn tonolister. Tono forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge.

A typical Monday at

One from the Heart


18:00   

The doors open, registration for performers, setting up the stage. Everyone is welcome to help out...


19:00

We open the stage for the evenings registered performers. On an average Monday we have around

20 different singer/songwriters performing

one song each.


22:00

End

We take down the equipment (every one is welcome

to help) and we can stay around until the bar closes.

Tegninger av RIchard Nygaard

åpen scene for låtskrivere

ONE FROM THE              HEART

onefromtheheart.no

onefromtheheart.com

Bli med i vår facebook-grupppe, og få ukentlig informasjon om konserter og eventer på One from the Heart.

open mic night

Oslo kommune